Dnes je úterý 23.července. Svátek má Libor. Venkovní teplota: 16°C
  
 
O školce
Výchova
Co jsme zažili
Aktuálně
Akce MŠ
Doplňkové aktivity
Kontakty
Jídelníček
Zaměstnanci
Dokumenty
Projekty
00718322    Akce MŠ

Plánované akce pro školní rok (sledujte prosím aktuality):

 V mateřské škole probíhají různé akce nejen pro děti, ale často i pro rodiče či širokou veřejnost. Mateřská škola spolupracuje i s obecním úřadem Petrovice a se spolky v obci – zejména se spolkem Petrovický senior a s místním mysliveckým sdružením. Na některé výlety jezdíme i s dalšími mateřskými školami, a to s dětmi z MŠ Stračov a z MŠ Třesovice. Děti tak mají možnost seznámit se s dalšími kamarády.

 Některé akce jsou tradiční, každoroční, jiné se opakují v určitých časových odstupech a některé jsou jen jednorázové. Mezi naše tradiční akce patří divadelní představení přímo v mateřské škole, výlety za poznáním blízkého i vzdálenějšího okolí (pěšky, autobusem nebo vlakem), tematicky zaměřené dny (čertí školka, andělská školka, čarodějnická školka…), vánoční a velikonoční koledování v obci, dílny pro rodiče a děti (podzimní, vánoční a velikonoční), lampionový průvod, účast na přehlídce mateřských škol „Mateřinka“, školka v přírodě, fotografování, spolupráce s Policií ČR, vystoupení pro rodiče a pro seniory, procházka do lesa s myslivci, noční školka.

 Z dalších zajímavých akcí, které po nějakém čase opakujeme, jmenujme například besedu o dravcích s ukázkou, jízdu se psím spřežením, bubenickou dílnu, muzikoterapii nebo návštěvu divadla Drak.
L.Bartoš
2010