Dnes má svátek Miloš 
  
 
O školce
Výchova
Co jsme zažili
Aktuálně
Akce MŠ
Nadstandard
Kontakty
Jídelníček
Fotogalerie
Zaměstnanci
Dokumenty
Projekty
00561503

www.lunatour.cz
www.ucetnictvi-senkova.cz


    Výchova

 

V naší mateřské škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem Putování se skřítkem Matýskem, který byl vytvořen v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Při plánování činností vycházíme z oblastí, které jsou uvedeny v RVP PV. Program je rozdělen na čtyři integrované bloky. Bloky mají různý počet podtémat, kdy všechny činnosti v těchto podtématech spolu navzájem prolínají a tvoří harmonický celek. Vzdělávací program je zpracován tak, aby rozvíjel všechny stránky osobnosti dítěte. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, přičemž upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání. Celý vzdělávací program je průběžně doplňován, vycházíme z potřeb a přání dětí i rodičů a také se přizpůsobujeme aktuální situaci. Při práci využíváme různé formy vzdělávání - největší prostor má hra a spontánní učení, dále potom praktické a manipulační činnosti, situační, sociální a prožitkové učení, učení se pokusem i didakticky cílená činnost. Naším cílem je spokojené dítě, které bude připraveno na život ve společnosti a bude se i v budoucnu do naší školky rádo vracet.

INTEGROVANÉ BLOKY:
1. S Matýskem a kamarády do podzimních zahrad, polí, lesů, strání…
2. S Matýskem pod sněhovou peřinku…
3. S Matýskem naproti jarnímu sluníčku…
4. S Matýskem dojedeme k prázdninovým radovánkám …


L.Bartoš
2010